Venitul net pentru angajatii din IT, cercetare-dezvoltare și inovare, precum și pentru cei care desfășoară activități cu caracter sezonier sau sunt încadrate ca persoane cu handicap grav sau accentuat

Tatiana Tzuka 0

Salut!

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost publicat un proiect de ordonanta de urgenta privind unele măsuri fiscal-bugetare

SURSA: AICI

Sa vedem despre ce este vorba!

Într-o situație specială sunt angajații care sunt scutiți de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art.60 din Codul fiscal, pentru care venitul net, în urma transferului sarcinii fiscale a contribuțiilor sociale în sarcina angajatului, se diminuează, întrucât aceștia nu beneficiază de efectele reducerii cotei de impozit pe venit.

Scopul proiectului de act normativ este asigurarea venitului net pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare și inovare,  precum și pentru cei care desfășoară activități cu caracter sezonier sau sunt încadrate ca persoane cu handicap grav sau accentuat, la același nivel pe care l-au avut pentru luna decembrie 2017, fără ca angajatorii acestora să fie obligați să facă un efort financiar suplimentar pentru acești angajați în raport cu ceilalți angajați care nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii.

Măsura constă în suportarea de la bugetul de stat a unei părți din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017 și care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal, respectiv:

 1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat
 2. persoanele fizice care desfăşoară activităţii de creare de programe pentru calculator;
 3. persoanele fizice care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare;
 4. persoanele fizice care desfăşoară activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.

Măsura este condiționată de efectuarea de către angajator a transferului sarcinii fiscale a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, ca urmare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017, respectiv efectuează majorarea venitului salarial brut cu cel puțin  20% față de nivelul din luna decembrie 2017 pentru angajații beneficiari ai acestei măsuri.

Pentru aceste persoane, al căror venit salarial brut este majorat cu cel puțin  20% față de nivelul din luna decembrie 2017, angajatorii determină nivelul contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate potrivit prevederilor Codului fiscal, prin aplicarea cotelor de 25% și, respectiv 10% la venitul brut majorat.

Contribuțiile sociale astfel determinate, se rețin din venitul brut, după cum urmează:

– contribuția de asigurări sociale (CAS) datorată, se reține integral;

– contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), se reține parțial, în raport cu CASS datorată, astfel încât venitul salarial net obtinut pentru luna decembrie 2017 sa fie mentinut si pentru anul 2018.

CASS reținută din venitul brut al lunii curente de către angajator se determină ca diferenţă între venitul brut şi următoarele:

 1. a) CAS, calculată și reținută de către plătitorul de venit, potrivit prevederilor Codului fiscal și,
 2. b) venitul salarial net corespunzător venitului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017.

Suma reprezentând diferența pozitivă dintre CASS  datorată și calculată potrivit prevederilor Codului fiscal și CASS reținută potrivit proiectului de act normativ, se se stabilește de către angajator și se evidențiază distinct ca sumă dedusă în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declarația formular 112).

 

Exemplu:

Venit brut – decembrie 2017:                           10.000 lei

Contribuții sociale obligatorii- angajat:                 1.650 lei

CAS (10,5%)                                                   1.050 lei

CASS (5,5%)                                                      550 lei

Șomaj (0,5%)                                                        50 lei

Venit net:                                                                8.350 lei

 

Venit brut 2018 :                                                12.000 lei

[10.000 lei + 10.000 lei x 20% (venit brut 2017 majorat cu 20%)]

Contribuții sociale obligatorii, DATORATE

de angajat:                                                            4.200 lei, din care:

CAS   datorată (25%)                                           3.000 lei

CASS datorată (10%)                                           1.200 lei

CASS REȚINUTĂ:                                                 650 lei

[12.000 lei – 3.000 lei 8.350 lei = 650 lei (venit brut 2018 –CAS- venit  net decembrie 2017)]

Diferență CASS dedusă de la bugetul de stat:        550 lei

[ 1.200 lei – 650 lei (CASS datorată – CASS reținută)]

Venit net:                                                              8.350 lei

Măsurile propuse prin actul normativ sunt aplicabile veniturilor din salarii și asimilate salariilor relizate de categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal, pentru care scadența obligației de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de anagajat și reținută de angajator, intrevine după intrarea în vigoare, pe o perioadă de 12 luni.

Totodată,  prin prezentul proiect de act normativ sunt reglementate și aspectele de natură procedurală respectiv:

 • modalitatea de stabilire a diferenței de CASS suportată de la bugetul de stat, respectiv prin calcularea și înscrierea acesteia, distinct, în Declarația 112 depusă de angajator, la termenul prevăzut de lege;
 • modalitatea de alocare, de la bugetul de stat a difernței de CASS, precum și modalitatea de transmitere a informațiilor către CNAS;
 • modalitatea de verificare de către ANAF, a diferenței de CASS suportată de la bugetul de stat, stabilită de angajator în Declarația 112, respectiv, pe baza unei analize de risc specifice;
 • modalitatea de stabilire a CASS datorat în situațiile în care venitul brut lunar este mai mic decât salariul lunar minim brut pe țară.

Menționăm că, proiectul de act normativ va avea o aplicabilitate temporară (12 luni), acest aspect fiind reglementat la art. II.

OBSERVATIE:

 1. VENIT BRUT                          13.000 LEI (majorare cu 30% )

-CAS 25%                                             3250 LEI

-CASS 10%                                           1300 LEI

– CASS de retinut, conform formulei de calcul prezentata in proiect

(VENIT BRUT-CAS-VENIT NET DECEMBRIE 2017) adica

13.000-3250-8350lei   )=1400 lei

DATORAT 1300 LEI

SUPORTAT DE LA BUGET 0 LEI , CASS se suporta integral prin efortul angajatorului

 • în cazul majorărilor salariale cu mai mult de 20% față de nivelul salariului brut din decembrie 2017, diferența dintre CASS datorată și CASS reținută scade degresiv până la zero, cu cât majorarea este mai mare. În cazul în care CASS reținută este egală cu CASS datorată, dispozițiile proiectului de act normativ nu își mai produc efectele. Într-o astfel de situație, angajatorul asigură prin efort propriu un venit net cel puțin egal cu cel din decembrie 2017, caz în care nu se mai justifică susținerea de la bugetul de stat a angajaților respectivi;

Ce se intampla daca majorarea este mai mica de 20% ? 

NU se mai acorda subventia de la buget!

 • în cazul majorărilor salariale cu mai puțin de 20% față de nivelul din decembrie 2017, diferența dintre CASS datorată și CASS reținută ar crește progresiv, iar diferența de CASS alocată de la bugetul de stat nemaifiind suficientă pentru asigurarea venitului net din decembrie 2017.Într-o astfel de ipoteză, în care angajatorul nu efectuează transferul contribuțiilor sociale la angajați, concomitent cu asigurarea unei cresteri a salariului brut in 2018 cu cel putin 20% care să asigure menținerea salariului net la nivelul anului 2017, sumele alocate de la bugetul de stat ar trebui să acopere și partea de contribuții pe care angajatorul nu a transfert-o, fapt ce conduce la un efort financiar din partea statului mai mare, fără ca acesta să fie însoțit de un comportament corect din partea angajatorilor.

Material realizat de Tatiana Tzuka, 7 februarie 2018, ora 17.29

 

 

Imparte cu prietenii:

Etichete:

Apreciaza acest articol