Split TVA, formularul 086 valabil pentru anul 2018

Tatiana Tzuka 0

Salut!

In Monitorul Oficial  nr 106 din 2 februarie 2018 a fost publicat OPANAF 223/2018 pentru aprobarea Formularului 086 „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”

Declarația 086, prevede schimbările care au fost aduse prin Legea nr. 275/2017pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Astfel, de la 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA devine obligatorie doar pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA peste un anumit cuantum sau se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Celelalte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA, fiind obligate să notifice organul fiscal competent în acest sens.

În plus, s-a prevăzut, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, obligaţia de a notifica organului fiscal competent aplicarea plăţii defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care aceștia au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. De asemenea, prin modificările aduse actului normativ s-au stabilit și condițiile în care persoanele impozabile, care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA, fie opțional, fie în mod obligatoriu, pot renunța la aplicarea acestui mecanism.

Conform Ordinului pubicat pe pagina ANAF, la Anexa 1  se găsește noul formular 086, iar Anexa 2 cuprinde instrucțiunile de completare a acestuia.

 

SURSA: AICI

 

Cu privire la renuntare aplicare mecanism preluam de pe NoutatiFiscale.ro

SURSA: AICI

 

Entitatile care au optat pentru Split TVA pot renunta la aplicarea lui la sfarsitul anului fiscal, dar nu mai devreme de 1 an de la data la care au fost inscrisi in Registru prin depunerea Formularului 086. Radierea se va face de catre organul fiscal in maximum 5 zile LUCRATOARE de la depunerea notificarii.

Entitatile care au avut obligatii restante de TVA la 31.12.2017 sau dupa 01.01.2018 pot renunta la sistem dupa minimum 6 luni de la data la care nu se mai afla in acea situatie, prin depunerea Formularului 086. Si in acest caz, radierea se va face de catre organul fiscal in maximum 5 zile LUCRATOARE de la depunerea notificarii.

Entitatile aflate sub incidența Legii insolventei pot renunta la acest mecanism dupa iesirea de sub incidenta Legii 85/2014, prin depunerea Formularului 086, daca nu au restante cu privire la TVA peste plafoanele prezentate anterior. Radierea se va face de catre organul fiscal in maximum 5 zile LUCRATOARE de la depunerea notificarii.

 

Pe tema declaratiei 086  avem aici  D 086 pentru plata defalcata a TVA |Proiect

 

Material realizat de Tatiana Tzuka, 2 februarie 2018, ora 9.15 p.m

 

 

Imparte cu prietenii: