Seminar Bucuresti, partea 1| AATT

Tatiana Tzuka 0

Autor:Horia Doroftei, Moderator al Grupului de Facebook de aici AICI

Sinteza Seminar Bucuresti, data de 11 aprilie 2018, organizator aici AICI

seminar

1/4: MICROINTREPRINDERI/IMPOZIT PE PROFIT
Începând cu 1 aprilie 2018, se reintroduce posiblitatea ca firmele care au capitalul social de minim 45.000 lei si 2 angajati cu norma intreaga sa opteze o singura data sa treaca la sistemul de impozitare pe profit (16% din profitul impozabil) Daca se indeplinesc conditiile se face trecerea incepand cu trimestrul respectiv.
Din momentul in care nu se mai indeplinesc conditiile, contribuabilul are la dispozitie 60 zile sa remedieze situatia. In caz contrar se trece la impozit pe microintreprinderi incepand cu anul urmator.
Conditia cu cei 2 salariati se considera indeplinita si cu mai multi salariati part-time care cumulat insumeaza 2 norme intregi.

OBSERVATIE:  In Monitorul oficial al Romaniei, numarul 291/30 martie 2018 a fost publicata OUG 25/2018

Pentru sprijinirea microîntreprinderilor, ordonanța de urgență introduce o regulă fiscală, potrivit căreia microîntreprinderile pot să opteze pentru plata impozitului pe profit, dacă au un nivel de capital social minim de 45.000 lei (aprox. 10.000 euro) și cel puțin 2 salariați. În acest caz, microîntreprinderile au obligația să respecte în continuare condițiile privind capitalul minim social și numărul minim de angajați și pe perioada în care sunt plătitoare de impozit pe profit. 
Microîntreprinderile care optează pentru plata impozitului pe profit vor beneficia de facilitățile de care se acordă plătitorilor de impozit pe profit, respectiv scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit și scutirea de la plata impozitului pe profit în cazul în care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, ceea ce va încuraja investițiile în domeniile strategice, precum cercetarea-dezvoltarea. De asemenea, vor beneficia de recuperarea pierderilor fiscale.(Ministerul Finantelor Publice)

Cod fiscal: (31) Prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1), microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați pot opta, o singură dată, să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1). În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică prevederile titlului II, numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, condiția trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările si completările ulterioare, pentru sustinerea entitătilor nonprofit si a unitătilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Legea la care se face trimitere este 292 / 2011.
Calculul pentru sponsorizari la microintreprinderi se face trimestrial ( nu cumulat de la inceputul anului), iar sponsorizarile nescazute din impozitul datorat se reporteaza pentru 28 trimestre consecutive. ( echivalent 7 ani fiscali)

OBSERVATIE: Pentru susținerea ONG-urilor furnizori de servicii sociale prin asigurarea finanțării de care au nevoie, au fost luate două măsuri menite să încurajeze microîntreprinderile și persoanele fizice să facă sponsorizări și/sau acte de mecenat.
Astfel, microîntreprinderile care fac sponsorizări pentru asigurarea finanțării activității organizațiilor nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, vor putea beneficia de deducerea sumelor aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul de 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
Contribuabilii, persoane juridice, care fac sponsorizări/mecenat sau acordă burse private și scad aceste sume din impozitul pe profit sau pe venit, vor întocmi o declarație informativă cu beneficiarii acestor sume pentru monitorizarea și controlul părții din impozitele alocate, astfel încât să se asigure cheltuirea fondurilor primite de beneficiari numai în scopul pentru care aceștia s-au înființat sau în scopul pentru care au fost alocate, după caz.(Ministerul Finantelor Publice) 

Cod fiscal, ART. 56 – Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale, acolo regasiti prevederea cu privire la sponsorizari acordate de catre microintreprinderi


Pentru deduceri la impozitul pe profit se permite deducerea a 400 EUR pentru fiecare salariat cumulat pentru asigurari private de sanatate si abonamente la clinici private ( Daca cele doua cumulate depasesc 400 EUR pe an diferenta se va considera venit salarial si se va impozita ca atare). De asemenea, nu mai exista trimitere la Legea Sanatatii, astfel incat inainte serviciile private nu trebuia sa se suprapuna cu serviciile din pachetul public. Nu mai exisat aceasta prevedere astfel ca se permite ca abonamentele medicale private sa contina orice servicii medicale

OBSERVATIE: Modificarile aduse de  Legea 177/2017, emisa de Ministerul Finantelor Publice si publicata in Monitorul Oficial, vor scuti de impozitarea pe venitul din salarii abonamentele de sanatate suportate de angajator daca au o valoare maxima de 400 euro pe an (33,3 euro pe luna) Art. 76 ,aliniat 4, litera t) „t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro” si Art  78 , aliniat 2, litera a) punct iv) ” (iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum este definită la art. 77 alin. (3);” 


Entitatile care efectueaza sponsorizari vor trebui sa declare anual beneficiarii sponsorizarilor ( va aparea o noua declaratie informativa)

OBSERVATIE: 

13) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (11), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (12). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(14) Declarația informativă prevăzută la alin. (13) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (31) și art. 52;

c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz.

Urmeaza un serial in 4 episoade.

Multumim,  Horia Doroftei!

Redactare si observatii Tatiana Tzuka , 12 aprilie 2018, ora 06.22 A.M

Imparte cu prietenii:

Etichete: ,

Apreciaza acest articol