Planul de conturi 2018 | noi conturi introduse

Tatiana Tzuka 0

Salut,

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice exista un proiect de ordin cu privire la completarea planului de conturi.

  1. Cadrul de reglementare 

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice emite reglementările contabile aplicabile operatorilor economici și persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Aceste entități aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017.

Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile și cu respectarea legislației în vigoare.

  1. Aspecte reglementate de proiectul de ordin 

Planul de conturi aplicabil operatorilor economici, respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial, constituie parte componentă a reglementărilor contabile aplicabile acestora.

Titlul V „Contribuţii sociale obligatorii” din Codul fiscal, așa cum a fost modificat și completat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017, prevede obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale, a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției asiguratorii pentru muncă, datorate începând cu data de 1 ianuarie 2018.

În aceste condiții se propune introducerea în planul de conturi cuprins în reglementările contabile a unor conturi distincte în care să se evidențieze contribuțiile respective datorate, potrivit Codului fiscal, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018

– contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate, respectiv contribuția asiguratorie pentru muncă

  • contul 4315 „Contribuția de asigurări sociale (P)”,

  •  contul 4316 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)”,

  • contul 436 „Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)”

  •  contul 646 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă”

    OBSERVATIE: avem un material pe tema asta , aici  Monografie contabila salarii 2017 vs 2018

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al ministrului finanţelor publice privind completarea unor reglementări contabile, pe care vi-l supunem spre aprobare. 

Noile conturi vor fi utilizate incepand cu 1 ianuarie 2018

SURSA: AICI

Material realizat de Tatiana Tzuka , 2 februarie 2018, ora 11.11 a.m

Imparte cu prietenii:

Etichete:

Apreciaza acest articol