Monografie contabila agentie de turism

Tatiana Tzuka 0

Salut!

Incercam sa vedem ce si cum se face, din punct de vedere contabil, la o agentie de turism .In primul rand sa vedem care este diferenta intre o agentie de turism si un touroperator .

Criterii de diferentiere Agentie de turism Tour-operator
Functia indeplinita Agent intermediar Producator
Asumarea riscului Fara riscuri comerciale importante Riscuri comerciale
Efortul investitional Investitii reduse Investitii considerabile
Sursa de formare a venitului Comisionul Adaosul comercial aplicat produsului fabricat
Capital de functionare Redus Mare si foarte mare
Necesar de personal Efectiv redus Personal relativ numeros
Relatia cu turismul Contact direct si permanent Contact redus
Echipament de functionare Redus, instalatii si aparate tehnice de stricta necesitate Important, costisitor si performant
Formarea cererii Modeleaza, segmenteaza cererea Creeaza cererea
Operatiuni principale Operatiuni de „incoming” si „outgoing” In principal „outgoing”
Aria de activitate Locala sau regionala Nationala si internationala
Relatiile cu autoritatile din turism Simple, legate de conditiile de infiintare si operare Complexe, legate de elaborarea strategiei

Spre deosebire de agentiile de turism care se ocupa de comercializarea produselor turistice, tour-operatorii sunt producatori de calatorii (tour-uri).

Calatoriile organizate de tour-operatori pot fi impartite in urmatoarele categorii:

  1. Voiajul forfetar:
  2. Pachetul de vacanta;
  3.  Tour-ul cu ghid.

Tour-operatorii produc voiajuri forfetare pe baza contractelor incheiate cu prestatorii specializati, asigurand intregul aranjament de piata.Voiajul forfetar este organizat conform unui program detaliat, care cuprinde un ansamblu de prestatii turistice mai amplu sau mai putin amplu, la un pret fix stabilit in prealabil.

Exista doua modalitati de organizare a voiajului forfetar:

  1. voiajul „totul inclus”;
  2. voiajul mixt.

Pachetul de vacanta consta in produsul turistic care are ca destinatie un hotel dintr-o statiune. Acest produs ia in considerare peisajul sau divertismentul local.

In general, acest tip de produs turistic se caracterizeaza printr-o mare varietate de servicii si atractii, cum sunt: soarele si marea, dar si activitati sportive, ca de exemplu: golful si tenisul.

Tour-ul cu un ghid este produsul turistic care include peisajul sau alte atractii speciale, iar turistii sunt insotiti de un ghid cunoscator al aranjamentelor si activitatilor cuprinse in calatorie. Ghidul trebuie sa comunice bine cu oamenii, sa fie un bun psiholog, sa fie specialist in voiajuri pentru a putea rezolva problemele ridicate de aranjamentul de calatorie, precum si unele probleme care pot aparea, ca de exemplu: pierderea unor bagaje, servicii nesatisfacatoare, imbolnaviri ale turistilor etc

SURSA: aici

ART. 311 – Regimul special pentru agențiile de turism

(1) În sensul aplicării prezentului articol, prin agenție de turism se înțelege orice persoană care în nume propriu sau în calitate de agent intermediază, oferă informații sau se angajează să furnizeze persoanelor care călătoresc individual sau în grup servicii de călătorie, care includ cazarea la hotel, case de oaspeți, cămine, locuințe de vacanță și alte spații folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate și alte servicii turistice. Agențiile de turism includ și touroperatorii.

(2) În cazul în care o agenție de turism acționează în nume propriu în beneficiul direct al călătorului și utilizează livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de alte persoane, toate operațiunile realizate de agenția de turism în legătură cu călătoria sunt considerate un serviciu unic prestat de agenție în beneficiul călătorului.

(3) Serviciul unic prevăzut la alin. (2) are locul prestării în România, dacă agenția de turism este stabilită sau are un sediu fix în România și serviciul este prestat prin sediul din România.

(4) Baza de impozitare a serviciului unic prevăzut la alin. (2) este constituită din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferență între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, și costurile agenției de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări și prestări sunt realizate de alte persoane impozabile

(3) În aplicarea prevederilor art. 311 alin. (4) din Codul fiscal, următorii termeni se definesc astfel:

a) suma totală ce este plătită de călător reprezintă tot ceea ce constituie contrapartidă obținută sau care va fi obținută de agenția de turism din partea călătorului sau de la un terț pentru serviciul unic, inclusiv subvențiile direct legate de acest serviciu, impozitele, taxele, cheltuielile accesorii cum ar fi comisioanele și cheltuielile de asigurare, dar fără a cuprinde sumele prevăzute la art. 286 alin. (4) din Codul fiscal. Dacă elementele folosite pentru stabilirea sumei ce este plătită de călător sunt exprimate în valută, cursul de schimb care se aplică este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Central Europeană ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data întocmirii facturii pentru vânzarea serviciilor, inclusiv pentru facturile parțiale sau de avans;

b) costurile agenției de turism pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în beneficiul direct al călătorului reprezintă prețul, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, facturat de furnizorii operațiunilor specifice, precum servicii de transport, hoteliere, catering și alte cheltuieli precum cele cu asigurarea mijloacelor de transport utilizate, taxe pentru viză, diurnă și cazarea pentru șofer, taxele de drum, taxele de parcare, combustibilul, cu excepția cheltuielilor generale ale agenției de turism care sunt incluse în costul serviciului unic. Dacă elementele folosite pentru stabilirea costurilor sunt exprimate în valută, cursul de schimb se determină potrivit art. 290 din Codul fiscal.

(5) În cazul în care livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate în afara Uniunii Europene, serviciul unic al agenției de turism este considerat serviciu prestat de un intermediar și este scutit de taxă. în cazul în care livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene, se consideră ca fiind scutită de taxă numai partea serviciului unic prestat de agenția de turism aferentă operațiunilor realizate în afara Uniunii Europene

(6) Fără să contravină prevederilor art. 297 alin. (4), agenția de turism nu are dreptul la deducerea sau rambursarea taxei facturate de persoanele impozabile pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în beneficiul direct al călătorului și utilizate de agenția de turism pentru furnizarea serviciului unic prevăzut la alin. (2).

(7) Agenția de turism trebuie să țină, în plus față de evidențele care trebuie ținute conform prezentului titlu, orice alte evidențe necesare pentru stabilirea taxei datorate conform prezentului articol.

(8) Agențiile de turism nu au dreptul să înscrie taxa în mod distinct în facturi sau în alte documente legale care se transmit călătorului, pentru serviciile unice cărora li se aplică regimul special.

(9) Regimul special prevăzut de prezentul articol nu se aplică pentru agențiile de turism care acționează în calitate de intermediar și pentru care sunt aplicabile prevederile art. 286 alin. (4) lit. e) în ceea ce privește baza de impozitare.

(10) Agenția de turism poate opta și pentru aplicarea regimului normal de taxă pentru operațiunile prevăzute la alin. (2), cu următoarele excepții, pentru care este obligatorie taxarea în regim special:

a) când călătorul este o persoană fizică;

b) în situația în care serviciile de călătorie cuprind și componente pentru care locul operațiunii se consideră ca fiind în afara României.

(11) Atunci când agenția de turism aplică regimul normal de taxare, va factura fiecare componentă a serviciului unic la cota taxei corespunzătoare fiecărei componente în parte. în plus, baza de impozitare a fiecărei componente facturate în regim normal de taxă va cuprinde și marja de profit a agenției de turism.

(12) Atunci când agenția de turism efectuează atât operațiuni supuse regimului normal de taxare, cât și operațiuni supuse regimului special, aceasta trebuie să păstreze evidențe contabile separate pentru fiecare tip de operațiune în parte

Contabilizarea cheltuielile de transport:

Cazul 1

Daca transportul aerian, naval sau terestru este efectuat pe linii externe, factura clientului se emite la rubrica TVA cu “Scutit cu drept de deducere” (S.D.D.)

Se presupune emiterea unei facturi de 300 euro la curs de 4 lei

411 clienti= 704 venituri din prestari servicii/ 1200 lei

Incasarea prin casa

5311 casa lei sau 5314 casa devize= 411 clienti /1200 lei

Incasarea prin banca

5121 banca lei sau 5124 banca devize =411 clienti/  1200 lei

Cazul 2

Daca transportul se va efectua pe linii interne atunci pe factura clientului se scrie TVA inclusa (nu se calculeaza efectiv tva-ul)

Se presupune emiterea unei facturi de 1000 lei + tva

411 clienti= 704 venituri din prestari servicii/ 1000 lei

411 clienti= 4427 TVA colectata / 190 lei

Incasarea prin casa

5311 casa lei sau 5314 casa devize= 411 clienti/ 1190 lei sau

Incasarea prin banca

5121 banca lei sau 5124 banca devize =411 clienti /1190 lei

Decontarea cheltuielilor pe tipuri de curse efectuate:

Curse externe

Se presupune primirea unei facturi de 200 de euro la curs de 4 lei

628 chelt. servicii terti =401 furnizori /800 lei

Curse interne

Se presupune primirea unei facturi de 800 lei + tva

628 chelt. servicii terti =401 furnizori/ 800 lei

4426 TVA deductibil= 401 furnizori/  152 lei

Inregistrarea efectiva a pachetului turistic de la furnizorul de profil:

Se presupune o factura primita de 2000 lei

462 creditori diversi =401 furnizori 2000 lei

OBSERVATIE:utilizarea contului 462, nu inregistrez cheltuiala , nu deduc tva

Contabilizarea facturii pentru client:

Se presupune emiterea unei facturi de 3000 lei

411 clienti= 704 venit. din prest. servicii (val. comision agentie) 840.33 lei

411 clienti 4427 TVA colectata (TVA aferenta comision agentie) 159.67 lei

411 clienti =462 creditori diversi (val. pachetului turistic facturat de furnizor) 2000 lei

Pentru situatia cand factura de la furnizor de servicii turistice n-a fost primita, contabilizarea facturii emise catre client se va face astfel:

411 clienti =462 creditori diversi 3000 lei

Cand se primeste factura de la furnizorul de pachete turistice se inregistreaza:

462 creditori diversi =401 furnizor 2000 lei

Soldul creditor al soldului contului 462 determina valoarea comisionului agentiei. Determinarea venitului agentiei de turism in situatia in care fact de la furnizorul de servicii turistice a venit dupa emiterea facturii catre client:

462 creditori diversi= 704 venituri prestari servicii/ 840.33 lei

462 creditori diversi= 4427 TVA colectata 159.67 lei

SURSA EXEMPLE :aici

Pe grupul Accounting all the time avem urmatoarele intrebari :

1.”Agentie de turism – licenta tour operator
Am gasist doua monografii diferite desi e vorba de touroperator si din acest motiv va solicit ajutorul Societatea este platitoare de TVA si este micro
Intrebare 1. Pachet format de agentie – cum se constituie venitul
a) 411=704 total pachet si 628=401 total pachet
sau
b) 411=462 pachet furnizor/ 411 = 704 comision / 411= 4427 (daca este cazul)
462=401 total pachet
TVA-ul la comision se calculeaza in acest caz in functie de destinatie?

Intrebare 2. Din cand in cand face si intermediere
a) se repecta regulila – venitul este doar comisionul la care se adauga TVA?
b) TVA-ul la comision se calculeaza obligatoriu indiferent de destinatie?
Multumesc”

2.”Bună. Vă rog să ma ajutați dacă se poate in următorul caz: O agentie de turism impozabilă dpdv TVA vinde bilete de avion PF și PJ intern și international. Pe factura emisă către client soc inreg un comision. Este corect ca facturarea pt comision să se facă cu Tva? Care este baza legală? Vă mulțumesc!”

3.”Buna ziua,
pe facturile de achizitie pachet turistic la o agentie de turism detailista e ok sa apara la rubrica de TVA 19% inclus. ”

Pentru raspunsurile formulate va invitam pe grupul Asociatiei Accounting all the time.

 

Imparte cu prietenii:

Etichete:,

Apreciaza acest articol