Concedii medicale 2018| Mod de calcul!

Tatiana Tzuka 0

Salut!

In Monitorul Oficial numarul 190 din data de 1 martie 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Ce stabileste aceasta ordononanta?

  1. Stagiul minim de cotizare a fost modificat de la 6 luni la 1 luna.
  2. CAS calculata la indemnizatiile suportate din FNUASS a fost plafonata la 10.5% din 35% din salariul mediu din decembrie 2017 (3131lei).

Sa vedem si textul ordonantei, cu privire la stagiul minim si contributie CAS :

” Art. 71 . – Prin derogare de la prevederile art. 7, până la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.”

Art. V. – (1) Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (N.A. 25% din indemnizatia bruta ) rezultă un cuantum al contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018- 30 iunie 2018 inclusiv, precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 iulie 2018.

OBSERVATIE: Plafonare CAS la nivelul 10.5%*35%*3131 lei adica :

  • 35%*3131 lei= 1096 lei
  • CAS 10.5% : 1096 lei*10.5% = 115 lei (pentru o luna intreaga)

EXEMPLU: Salariatul A are 150 lei media zilnica , are concediu medical 21 zile , rezulta un brut de 3150 lei, indemnizatia de concediu este de 75% din venitul brut adica  2363 lei

a) CAS  2363 lei*25% = 591 lei 

b) pragul introdus de OUG 8/2018 : 21 zile CM *3131/21= 21*149lei/zi=3129 lei

3129 lei*35%=1095 lei

1095 lei*10.5%=115 lei

Salariatului i se va retine suma de 115 lei in loc de 591 lei

(2) Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă un cuantum al contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) -e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 inclusiv, precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 octombrie 2018

OBSERVATIE: VALABILITATE PLAFON, 1 OCTOMBRIE 2018

(3) Pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente anului 2018 plătite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care cuantumul contribuţiei de asigurări sociale aferent acestor indemnizaţii este mai mare decât nivelul prevăzut la alin. (1) şi (2), angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea acesteia prin depunerea declaraţiei rectificative şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept, până la 31 martie 2018.”

OBSERVATIE: Pentru concediile medicale deja platite , angajatorul efectueaza regularizari iar salariatul aflat in concediu medical primeste diferenta pana la data de 31 martie 2018

Material realizat cu sprijinul Grupului de facebook Accounting all the time , AICI

autor Tatiana Tzuka, 1 martie 2018 , ora 19:47

 

Imparte cu prietenii: