Inregistrarea in scopuri de TVA in 2017

AATT 0

Cine se inregistreaza in scop de tva?

ART. 316 – înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

(1) Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent.

1.1 La infiintare: -aici avem doua situatii :

 1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;-220.000 lei (*exista un proiect de modificare plafon la 300.000 lei, depus de domnul Liviu Dragnea)
 2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

2.1 La depasire plafon de 220.000 lei ( in proiect 300.000) – în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon;

3.1 Dupa infiintare, prin optiune chiar daca nu depaseste plafonul – dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

*Societatea nou infiintata sau ulterior infiintarii poate opta pentru TVA la incasare caz in care depune Formularul 097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (OPANAF 1503/2016).

Daca nu opteaza pentru TVA la incasare

I: Ce depune?

R: Formularul 010

Ce alte acte trebuie sa insoteasca declaratia 010 la infiintare sau ulterior infintarii :

 • Certificat constatator detaliat , valabil 30 de zile de la emitere , eliberat de ONRC
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora; ( Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, care nu sunt înregistraţi fiscal în România, nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001.)
 • Balanta de verificare aferenta lunii in care s-a depasit plafonul

Situatii care conduc la anularea codului de TVA

(11) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

 • a) dacă este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală, de la data declarării ca inactivă;
 • b) dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni
 • c) dacă nu a depus niciun decont de taxă prevăzut la 323 pentru 6 luni consecutive,
 • d) dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol
 • e) în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310 sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art.315
 • f) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor și în termenele stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Deci , are codul anulat dintr-un motiv sau altul dar solicita Reinregistrarea !

I: Ce formular depune?

R: 099 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016) Formular . Se completează și se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a) – e) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Imparte cu prietenii:

Etichete:, ,

Apreciaza acest articol