Baza de calcul pentru indemnizatia de crestere si ingrijire copil in cazul veniturilor obtinute exclusiv din drepturi de autor

Intrebari si raspunsuri, Forum contabilitateCategorie: Resurse umaneBaza de calcul pentru indemnizatia de crestere si ingrijire copil in cazul veniturilor obtinute exclusiv din drepturi de autor
Tatiana Tzuka asked 3 ani ago

O viitoare mamica este interesata de baza de de calcul a indemnizatiei de crestere copil in conditiile in care ea primeste doar venituri din drepturi de autor. De exemplu, ea primeste in medie pe ultimele 12 luni suma de 2000 lei net (platitorul retine impozit final 16%) dar se pare ca cei de la primarie iau ca baza pentru indemnizatie 60% din dreptul de autor brut (scad 40% cota forfetara) pentru ca iau in calcul declaratia 200, in care la rd 1 se trece venitul brut 2429, la rd 2 suma 971 si la rd 3 venit net 1458 lei.
Intreabarea ei este urmatoarea: ce baza se ia in calcul indemnizatiei: 2000 lei sau 1458 lei?

Imparte cu prietenii:
2 Answers
Tatiana Tzuka answered 3 ani ago

OUG 111/2010 actualizata 2017 cu OU 82/2016 si Legea 66/2016
„Articolul 2
(1) Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.
(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata .”
Lg 66/2016

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3
(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, veniturile din salarii si asimilate salariilor, din activitati independente si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura prevazute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 76 alin. (1) si (2) si art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit.”
Noi suntem la art 67 din Legea 227/2015.
Formularul 200
1. Venit brut ……………………………………………………………..
2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii……………………………………………
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ………………………………………………………………………………………………………
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului…………………
in functie de ce anume trec in acest formular va reprezenta baza de calcul pentru 85% .

Tatiana Tzuka answered 3 ani ago

Clarificare speta si raspunsuri complete pe grupul de facebook < accounting all the time>